O Patronie


Jan_Paweł_II_portret_Z._Kotyłło

Portret Jana Pawła II – Kościół Seminarium Duchownego w Lublinie

Portret autorstwa Zbigniewa Kotyłły (link)

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

HONOROWY OBYWATEL KAZIMIERZA DOLNEGO

 

Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako syn Emilii i Karola. Był biskupem pomocniczym krakowskim, a następnie arcybiskupem metropolitą krakowskim, kardynałem, zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978). 16 października 1978 roku został 264. papieżem. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Kawaler Orderu Orła Białego, święty Kościoła katolickiego.

Papież Polak w 1998 roku zgodził się przyjąć tytuł Honorowego Obywatela Kazimierza Dolnego.

Warto pamiętać, że sport dla Jana Pawła II nigdy nie był dziedziną daleką, obcą i nieznaną, a wręcz przeciwnie. Jako młodzieniec wraz z kolegami ganiał za piłką na wadowickich łąkach, a „najchętniej grał na bramce”. Taki tytuł nosi wspomnieniowa książka papieskiego przyjaciela, księdza Mieczysława Malińskiego. Dlatego nie wywołało zdziwienia publiczne stwierdzenie papieża, że: „Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą”. Przyszły Biskup Rzymu jeździł na nartach i wędrował pieszo po ukochanych górach, chętnie uczestniczył w spływach kajakowych, a kiedy został papieżem nie zaniechał nawet pływania. Wielokrotnie przypominał jak ważna, szczególnie dla młodzieży, jest sprawność nie tylko ducha, ale i ciała. Przez wszystkie lata pontyfikatu przygarniał do siebie ludzi sportu – zawodników, trenerów, działaczy, dziennikarzy. Jan Paweł II odbył setki, a może raczej tysiące spotkań z różnymi sportowymi grupami.

Podczas pamiętnego spotkania ze sportowcami całego świata z okazji międzynarodowego sympozjum na temat „Oblicze i dusza sportu w roku wielkiego Jubileuszu” w watykańskiej Auli Pawła VI w dniu 28.10.2000 r., papież mówił m.in.: ”Sport jest z pewnością jednym z ważnych zjawisk, zdolnym przekazywać bardzo głębokie wartości językiem powszechnie zrozumiałym (…) Sport ujawnia bowiem nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe. Nie polega jedynie na sile fizycznej i wydolności mięśni, ale ma także duszę i dlatego musi w pełni ukazywać swe oblicze”.

Wszyscy jesteśmy przekonani, iż I Bieg Kazimierski im. Jana Pawła II stanie się cyklicznym wydarzeniem nierozerwalnie związanym z dniem 18 maja – rocznicą urodzin Karola Wojtyły.